Avtalsvillkor

Här kan du hitta avtalsvillkoren för Greenelys elavtal

Summering av villkoren:

  • Greenely kan hantera leveranstörsbytet från din nuvarande elleverantör.
  • Elpriset består av Greenelys rörliga kostnader för inköp av el (timmätt) samt en fast månadsavgift.
  • Den fasta och den rörliga avgiften debiteras i efterskott varje månad.
  • Uppsägningstid 14 dagar - ingen bindningstid!
  • Hantering av personuppgifter enligt rådande lagstiftning. 

Du hittar avtalsvillkoren för Greenelys elhandel via länken nedan:

Avtalsvillkor för elhandelsavtal


Senast uppdaterad den 26 april 2023