Billigast elpris med Greenely

Greenely är en av Sveriges största utmanare på elmarknaden och genom vår smarta teknik hjälper vi våra elkunder att sänka sin elkostnad med cirka 10–20%. Läs mer om vårt smarta och billiga elavtal här!

Traditionella elbolag tjänar pengar på kundernas förbrukade el vilket gör att de hela tiden har incitament att sälja mer el till sina kunder. Vi på Greenely har däremot valt att gå emot strömmen och stå på konsumenternas sida genom att hjälpa dem minska sin elkonsumtion. Med timdebitering kan du påverka priset på din elfaktura genom att anpassa din elförbrukning efter det billigaste el-priset.

Hur fungerar ett timprisavtal?

Sedan 2012 är det möjligt för svenska elkonsumenter att få sin elförbrukning timmätt med syftet att främja konsumenternas möjlighet att påverka sin elkostnad. Med ett timprisavtal kan du påverka priset på din elfaktura genom att anpassa din förbrukning efter marknadens elpriser som förändras timme efter timme.

Ett timprisavtal följer timpriserna på elbörsen och elen kostar alltså olika mycket varje timme på dygnet. Detta innebär att du ofta kan betala bara halva priset mot ett genomsnitt. För att få ut maximalt av ett timprisavtal är det bra om du förbrukar elen då den är som billigast.

Att till exempel flytta en eluppvärmd villas förbrukning från de dyraste timmarna till billigaste timmarna under dygnet skulle kunna innebära att hushållets energikostnad kan sänkas med 10–20 procent. Med en bättre spridning av elanvändningen över dygnet kan även de största energi-topparna kapas, vilket innebär att elbolagen inte behöver köpa dyr och/eller smutsig el på den öppna marknaden.

När är elpriset som lägst?

I regel är elpriset som dyrast på morgonen och på kvällen mellan 18-20. Billigast är det på natten men också mitt på dagen när de flesta är på jobbet. Varma somrar brukar ofta innebära mindre efterfrågan på el och därför också ett lägre elpris. Med ett timprisavtal drar man särskild nytta av att styra sin förbrukning till de timmar på dygnet då färre använder el och priset sjunker.

Har du till exempel ett fastprisavtal och marknadens elpriser sjunker så är det elbolagen som tjänar på det och inte du som elkund. Elbolag som erbjuder fastprisavtal brukar just därför ta ut extra marginaler för att gardera sig, eftersom faktorerna som påverkar elpriset är svåra att förutse så långt fram i tiden.

Kan ni garantera lägre elpris med Greenelys elavtal?

Greenely tar självkostnadspris och har därför stora incitament att minska våra kundernas elanvändning. Vi har därför gjort det självklara valet är att erbjuda våra elkunder 100% förnyelsebar el till självkostnadspris utan påslag.

Enligt undersökningar, sänker Greenelys elkunder sin totala elkostnad med cirka 10-20% i snitt. Med det sagt kan vi ge dig vissa av verktygen som behövs för att du ska kunna nyttja de billigaste elpriserna.

Vi på Greenely skickar bland annat smarta notiser som varnar dig när elpriset är högt eller lågt så att du ska kunna anpassa din förbrukning utifrån elpriset. Greenely hjälper även till att optimera din elbilsladdning utifrån timpriset så att du laddar elbilen när elen är som billigast och mest miljövänlig.

Även de hushåll som inte aktivt styr sin förbrukning brukar spara pengar med timpris jämfört med rörligt avtal då de slipper betala ett genomsnittligt rörligt pris som fördyras av andra kunder som förbrukar mest när det är som dyrast (t.ex. företagskunder hos samma elbolag).

Börja spara pengar - teckna vårt timprisavtal

Ta kontroll över din elförbrukning och teckna vårt timprisavtal redan idag! Med Greenelys smarta och billiga elavtal får du 100% förnybar el till självkostnadspris utan bindningstid.


Till Greenelys elavtal 💡


Har du fler funderingar gällande vårt elavtal är du välkommen att kontakta oss på support@greenely.se eller i chatten.