Varför får jag två elfakturor?

För att få el i hemmet behöver du ha två elavtal – elnät och elhandel. Här reder vi ut begreppen elnät och elhandel.

För att få el till ditt hem behöver du både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Som kund har du därför två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elavtal, med det elhandelsbolaget som du köper el av. Om elnätsföretaget och elhandelsbolaget ingår i samma koncern får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Elnätsbolag

Elnätsföretaget äger elledningarna i ditt område som förser din fastighet med möjligheten till el. Du kan inte välja själv vem du vill teckna elnätsavtal med utan det görs med det bolag som äger elnätet i ditt område. Elnätsavgiften betalar du för drift och underhåll av elledningar. Ofta består din nätfaktura av en avgift för abonnemang, en avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh) och energiskatt.


Elnätsbolagens priser kontrolleras och regleras av Energimarknadsinspektionen. Du kan se vilket nät du tillhör hos Svenska Kraftnät.

Abonnemangsavgiften

Det är den kostnad du måste betala för att få vara ansluten till elnätet. Storleken på abonnemangsavgiften beror på var i landet du bor samt hur stor huvudsäkring du har i ditt hem. Tänk på att inte ha en större huvudsäkring än vad du behöver så att du inte behöver betala för mycket. Abonnemangsavgiften är en årskostnad och ditt elnätsbolag fakturerar vanligtvis avgiften enligt hur många dagar som fakturan avser. 

Överföringsavgift

Överföringsavgiften är den kostnad du betalar för själva överföringen av el och beror därför på hur mycket el du använder. Priset sätts som ett antal öre/kWh och är ett fast pris som inte varierar likt elhandelspriset. Till både abonnemangsavgiften samt överföringsavgiften tillkommer moms på 25%.


Energiskatt

Som elkonsument betalar du energiskatt och det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt.

Elhandelsbolag

Greenely är ett elhandelsbolag och vi tar betalt för den el du förbrukar. Du kan fritt välja elhandelsbolag och kostnaden för el kan du påverka. Vi uppmanar alla att göra ett aktivt val av elhandelsbolag, på så vis kan du nämligen påverka din elkostnad mest. Vanligtvis består elfakturan av tre delar.


Elhandelskostnad

Huvuddelen av denna kostnad utgörs av den el du har förbrukat under fakturaperioden. Oftast tillkommer även årskostnad eller månadskostnad. Hur mycket du betalar beror på hur mycket el du förbrukar och vilken avtalsform du har valt. 

Elcertifikatsavgift

Elcertifikat är en lagstadgad avgift som debiteras för att öka andelen el i Sverige som produceras från förnybara energikällor som sol, vind och biobränsle. Systemet med elcertifikatsavgift trädde i kraft år 2003 och är planerad att pågå till 2035. Elhandelsbolagen har en skyldighet att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders förbrukning men bolagen bestämmer sedan själva vilken elcertifikatsavgift dem i sin tur ska ta ut av sina kunder


Moms

Moms läggs på både elhandelskostnaden och elcertifikatavgiften. 

Hur jag kan minska min elräkning?

Elnätskostnaden är svårare att påverka, men med rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Du kan även minska elöverföringsavgiften genom att minska din elförbrukning. Greenely's användare minskar sin förbrukning minst 10% i genomsnitt.


Du kan påverka din elkostnad främst genom att se över ditt elhandelsbolag. Idag finns det många olika elbolag att välja mellan men Greenely står på frontlinjen vad gäller moderna och billiga elavtal. Vi tar inga påslag på elen utan erbjuder den till inköpspris, även kallat “spotpris”. Till skillnad från traditionella elbolag tjänar vi inte ett enda krona på din konsumtion, istället har vi som incitament att hjälpa dig sänka din elförbrukning. Med Greenelys smarta elavtal kan du bestämma hur mycket du vill betala beroende på när du använder elen.

Gör det smarta valet och byt till Greenely redan idag!

💡 Till Greenelys elavtal