Elnät - Allt du behöver veta

Hur snabba är elnätsbolagen på att dela data? Vad skiljer elnät från elhandel? Kan du sänka dina elnätskostnader? Vilket elnät tillhör du?

Hur snabba är elnätsbolagen på att dela data på elförbrukning?

Enligt en reglering (mätförordningen (1999:716)) är elnätsbolag skyldiga att dela din förbrukningsdata med dig eller en tredjepartsaktörer som du ger fullmakt till. Tack vare detta möjliggörs nya innovativa tjänster och lösningar som kan hjälpa konsumenter och företag att minska sin elförbrukning.

Greenely var en av av de första aktörerna i Sverige med att använda denna möjlighet för att skapa sin app som nu används aktivt av över 115 000 hushåll, framförallt av villaägare. Då Greenely hämtat förbrukningsdata från alla svenska elnätsbolag sedan 2017 har vi mycket historik på hur väl elnätsbolagen hanterar denna process.

Nedan är vår Topp 50 lista på elnätsbolag baserat på hur snabbt de delar förbrukningsdata för nya användare under Q4 2020.


Läs mer om vad du kan göra med din elförbrukning i Greenely's app.

Topp 50 Elnätsbolag rankade efter hur snabbt de delar eldata

Rank Elnätsbolag Inom 1 vecka Inom 1 månad Mer än 3 månader Support Telefonnummer Support Email
1 Luleå Energi Elnät AB 100% 100% 0% 0920-26 44 00 kundservice@luleaenergi.se
2 Nacka Energi AB 100% 100% 0% 08-466 81 00 info@nackaenergi.se
3 Kungälv Energi AB 97% 100% 0% 0303-23 93 00 info@kungalvenergi.se
4 Sollentuna Energi och Miljö AB 97% 97% 0% 08-623 88 00 kundtjanst@seom.se
5 Telge Nät AB 93% 98% 2% 08-550 233 00 nat@telge.se
6 E.ON Elnät Stockholm AB 91% 98% 0% 010-228 30 01 Email saknas
7 Skånska Energi Nät AB 91% 100% 0% 046-507 00 kundservice@skanska-energi.se
8 Falbygdens Energi Nät AB 87% 100% 0% 0515-77 75 00 info@falbygdensenergi.se
9 Lidköping Elnät 87% 87% 7% 0510-771130 lidkopingelnat@lidkoping.se
10 Skellefteå Kraft Elnät AB 85% 100% 0% 0910-77 25 50 kundservice@skekraft.se
11 Karlstads El- och Stadsnät AB 85% 95% 0% 054-540 74 00 kundservice.elnat@karlstad.se
12 Borås Energi Nät AB 85% 96% 0% 033-35 72 40 kund@boraselnat.se
13 Öresundskraft AB 84% 96% 0% 042-490 32 00 Email saknas
14 Jönköping Energi Nät AB 77% 97% 0% 036-10 82 20 kundservice@jonkopingenergi.se
15 Partille Energi Nät AB 76% 100% 0% 031- 336 96 60 kundservice@partilleenergi.se
16 Sandviken Energi Elnät AB 75% 95% 5% 026-24 16 00 info@sandvikenenergi.se
17 Kraftringen Nät AB 73% 93% 1% 020-32 61 00 Email saknas
18 E.ON Energidistribution AB 71% 97% 0% 010-228 30 01 Email saknas
19 Södra Hallands Kraft ek för 71% 90% 0% 0430 480 90 info@sodrahallandskraft.se
20 Boo Energi ek för 65% 95% 0% 08 - 747 51 70 post@booenergi.se
21 Ellevio AB 64% 92% 1% 0771-53 53 00 Email saknas
22 Härryda Energi AB 57% 96% 0% 031-724 64 99 Email saknas
23 Lerum Energi AB 54% 96% 0% 0302-558-50 kundservice@lerumenergi.se
24 Sundsvall Elnät AB 52% 67% 10% 060-600 50 20 info@sundsvallelnat.se
25 Ale Elförening ek för 52% 78% 0% 0303-33 24 00 info@aleel.se
26 Göteborg Energi Nät AB 52% 98% 0% 031-62 62 62 Email saknas
27 Borlänge Energi Elnät AB 50% 90% 0% 0243-730 00 kund@borlange-energi.se
28 Tekniska Verken Linköping Nät AB 49% 98% 0% 0771-25 26 27 kundservice@tekniskaverken.se
29 Dala Energi Elnät AB 49% 83% 3% 0247-738 00 info@dalaenergi.se
30 Umeå Energi Elnät AB 44% 87% 0% 090-16 00 20 umea.energi@umeaenergi.se
31 Varberg Energi AB 43% 96% 0% 0340-62 88 11 kundservice@varbergenergi.se
32 Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB 36% 98% 0% 016-10 60 60 kundservice@eem.se
33 Falu Elnät AB 34% 60% 14% 023–77 49 00 info@fev.se
34 Gävle Energi AB 33% 96% 0% 026 - 17 85 75 kundservice@gavleenergi.se
35 Gotlands Elnät AB 33% 83% 0% 0498-28 50 00 kundtjanst@geab.vattenfall.se
36 C4 Elnät AB 30% 95% 0% 044-780 75 20 kundservice@c4energi.se
37 Hedemora Energi AB 22% 61% 17% 0225 – 349 20 kontakt@hedemoraenergi.se
38 Vallebygdens Energi ek för 20% 20% 20% 0511-645 20 kundtjanst@vallebygdens.se
39 Mälarenergi Elnät AB 19% 87% 0% 021-39 50 50 Email saknas
40 Vattenfall Eldistribution AB 16% 65% 1% 0771-10 10 50 Email saknas
41 Affärsverken Elnät AB 15% 77% 8% 0455-783 00 info@affarsverken.se
42 Uddevalla Energi Elnät AB 14% 81% 5% 0522-58 08 00 kundservice@uddevallaenergi.se
43 Halmstads Energi och Miljö Nät AB 13% 97% 0% 035-190 190 info@hem.se
44 Tekniska Verken Katrineholm Nät AB 10% 52% 0% 0771-25 26 27 kundservice@tekniskaverken.se
45 Pite Energi AB 9% 85% 0% 0911-648 00 Email saknas
46 Falkenberg Energi AB 9% 26% 0% 0346-88 67 00 energi@falkenberg.se
47 Trollhättan Energi Elnät AB 5% 85% 0% 020-89 90 00 kundservice@trollhattanenergi.se
48 Trelleborg Energi Kommunal Teknik 5% 60% 0% 0410-73 30 00 kundtjanst@trelleborg.se
49 Jämtkraft Elnät AB 4% 81% 2% 063-14 90 00 info@jamtkraft.se
50 SkövdeNät AB 0% 44% 11% 0500-49 36 60 info@skovdeenergi.se
- Totalt alla elnätsbolag 49% 84% 1% - -

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att få el till ditt hem behöver du både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal (elavtal) .

Elnätet är ledningarna i marken som ser till att det finns elöverföring fram till er fastighet och elnätet drivs av det elnätsbolag som äger nätet i ert lokala område. Elhandelsföretaget i sin tur ansvarar för inköp av den el du förbrukar. På grund av en reglering är elnätet alltid frånskiljt från elhandel för att förhindra att elnätsbolag utnyttjar sina lokala monopol mde att äga elnätet för att ta ut oskäliga avgifter för elhandeln. I vissa fall finns det fortfarande elnätsbolag och elhandelsbolag som ingår i samma koncern och har samma ägare av historiska skäl. Elhandel hanteras därmed oftast av fristående elhandelsbolag som ser till att den el du förbrukar köps in på elbörsen, Nordpool, till ett konkurrenskraftigt pris. Genom detta tar de därmed även ansvar för varifrån elen kommer, vilka producenter den köps in ifrån, att det finns ursprungsgarantier och elcertifikat för miljövänlig förnyelsebar el, och elhandelsbolaget tar betalt för er elförbrukning beroende på det elhandelsavtal (elavtal) du har.


Läs mer om olika avtalsformer och skillnaden på rörligt avtal och fast avtal.

Elnätsavtal - Vilket elnät tillhör du?

Du har ett elnätsavtal med det elnätsbolag som äger elnätet i ditt område. Eftersom elnätet består av nedgrävda kablar som är kostsamma att installera och underhålla så har elnätsbolagen monopol på sina områden. För att hantera dessa lokala monopol finns det tydliga regleringar kring både drift och prissättning av elnätet för att skydda kunderna.

Se karta från Svenska Kraftnät för vem som äger elnätet i ditt område


Genom att hämta data i Greenely appen så ser vi också vem som äger ditt elnät och du kan se det i appen eller fråga vår support.

Läs mer om Greenely's smarta app för att få koll på din elförbrukning.

Vem äger ditt elnät?

Det lokala elnätet i ditt område ägs av ett elnätsbolag, ofta ägs dessa av till exempel kommunen, men vissa elnät ägs av större aktörer, till exempel Ellevio som ägs av en riskkapitalfond tillsammans med AP-fonderna och Vattenfall Eldistribution som är del av statligt ägda Vattenfall.

Om du använder Greenely appen hämtar vi din elförbruknings-data gratis från ditt elnätsbolag per timme för att du ska få en bra översikt över din elanvändning och hitta möjligheter till att minska elförbrukningen.

Elnätsavgift - Hur kan du sänka kostnaderna för elnätet?

Ditt elnätsbolag tar ut elnätsavgifter för din koppling till elnätet. Denna är beroende på ditt elnätsbolag men består oftast av följande delar.

  • Fast avgift - per månad/kvartal/år: Denna avgift kan du oftast inte påverka, men storleken på den fasta avgiften är beroende av storleken på din huvudsäkring och kan ibland vara överdimensionerad om du minskat din elförbrukning (t.ex. vid skifte från uppvärmning med direktverkande el till värmepump) eller på annat sätt minskat din elanvändning. I dessa fall kan du kontakta ditt elnätsbolag och be dem undersöka om du kan minska din huvudsäkring och uppdatera dina fasta kostnader.
  • Elöverföringsavgift - Avgift per kWh: Denna avgift kan du påverka genom att minska din elförbrukning. Greenely's användare minskar sin förbrukning minst 10% i genomsnitt.
  • Energiskatt: Ditt elnätsbolag är också skyldiga att ta ut skatt på din elförbrukning, även denna avgift kan du minska genom att sänka din elförbrukning.
  • Övriga avgifter: Vissa elnätsbolag tar även ut avgifter såsom Elsäkerhetsavgift, Elberedskapsavgift, Nätövervakningsavgift. Kontakta ditt elnätsbolag om du vill förstå hur de beräknar dina avgifter.

Nya prismodeller

  • Effekt-tariff: Vissa elnätsbolag börjar skifta från säkrings-tariffer vilket tidigare varit standard till en ny prismodell för att bättre återspegla belastningen på elnätet vid olika tidpunkter och ge kunder incitament att minska förbrukning när elnätet är som mest belastat. Denna avgift är beroende av kapaciteten (effekten) på din koppling till elnätet. Denna avgift kan du påverka genom att minska topparna i din förbrukning och kontakta ditt elnäts-bolag för att se om du kan minska den effekt du abonnerar på. Om du till exempel skaffar en elbil som kräver mycket effekt så kan du dock istället behöva höja upp nivån på effekten och din huvudsäkring för att få tillräckligt med el för snabb elbils-laddning, speciellt om du inte optimerat din laddning. [Läs mer om Greenely smart laddning av elbil.]


Läs mer om Greenely's smarta app för att få kontroll på din elförbrukning från din elmätare.