Elskolan - här går vi igenom olika former av elavtal

Vi har fått in ett antal frågor kring hur de varierande elpriserna mellan olika delar, så kallade elprisområden, i Sverige påverkar oss och våra kunder. Det korta svaret är att vi som företag inte påverkas alls och att våra kunder får full information om prisförändringarna i förväg och därför kan agera för att styra om sin konsumtion från dyra till billigare timmar.

Anledningen till att frågan väcks är förmodligen att det råder lite förvirring kring olika former av elavtal. Man kan säga att det finns tre sorters avtal, fast pris, rörligt pris och timdebitering där vi på Greenely enbart erbjuder timdebitering.

Läs mer om Greenelys elavtal här

Fasta elavtal

Vid fasta priser kan man se det som att elkunderna “slår vad” med elhandelsbolaget om priset under avtalstiden. Om det faktiska priset på el blir högre än det avtalade priset vinner kunden och elbolaget förlorar, och vice versa. Eftersom avtalen löper under lång tid tar elhandelsbolagen dessutom ut ett högre pris för att skydda sig mot variationer i elpriserna. Som kund kan man inte göra några förändringar i sitt beteende, utöver att använda mindre el, för att sänka sina kostnader.

Rörliga elavtal

Rörliga avtal betyder inte, som man kanske kunnat tro, att kunderna betalar priset som gäller en viss timme utan priset beräknas istället på ett genomsnitt av elpriset en viss period. När tidningarna skriver att det blir “rekordpriser på fredag morgon” är det inte mycket man som kund med rörlig avtal kan göra för att skydda sig från prisökningen. Som kund med rörligt avtal kan man inte heller dra nytta av de billiga priserna!

Timprisavtal

Den mest marknadsmässiga typen av avtal är timdebitering. I dag är elnäten så “smarta” att det går att ta betalt på ett sätt som gör att kunderna betalar det faktiska priset för el, som varierar timvis under dygnet. Våra kunder får veta vad elen kommer att kosta under innevarande och nästkommande dag och kan på så sätt välja att förbruka elen när den är billigare. Det tjänar kunden själv direkt på men indirekt innebär det också att elnätet avlastas när efterfrågan på el är som störst. En win-win helt enkelt!

Håll utkik här efter nyheter kring vad vi gör för att ta nästa steg, att automatisera elkonsumtionen så att våra kunder slipper tänka själva på hur konsumtionen kan optimeras. Ladda gärna ned vår app också och följ prisutvecklingen och se din förbrukning. Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till att bli elkund hos oss.

Ladda ned Greenely-appen här - helt kostnadsfritt