Fakturan från Greenely

Allt du behöver veta om elpriset, betalningsalternativ och nätavgift!

Elhandelskostnad till självkostnadspris

Med Greenely får du alltid 100% fossilfri energi till självkostnadspris per timme. Vi tar självkostnadspris och har därför stora incitament att minska kundernas elanvändning.

I självkostnadspriset per kWh ingår:

 • Börsens elpris (varierar varje timme)
 • Elcertifikat (till aktuellt marknadspris)
 • Ursprungsgarantier märkta (till aktuellt marknadspris)
 • Balansansvar och obalanskostnader
 • Avgifter till eSett, NordPool och Svenska Kraftnät
 • Omkostnader för inköp av elen


Alla kunder har sitt unika elpris då det styrs över vilken tid på dygnet du förbrukar mest el. Är du duktig på att styra din elförbrukning till dygnets billigare timmar kommer du ha ett lägre elpris än om du förbrukar mer när elpriset är som dyrast.

Även de hushåll som inte aktivt styr sin förbrukning brukar spara pengar med timpris jämfört med rörligt avtal då de slipper betala ett genomsnittligt rörligt pris som fördyras av andra kunder som förbrukar mest när det är som dyrast (t.ex. företagskunder hos samma elbolag).

Greenely-appen hjälper dig att få koll på dagens samt morgondagens elpriser så att du kan undvika energitoppar och dyr elräkning!

Att tolka din faktura

Nedan går vi igenom hur du ska tolka din faktura och de olika specifikationerna för redovisad elkostnaden, informationen kommer även att finnas på din faktura.

Elkostnad
Detaljerad förklaring till samtliga fakturarader följer nedan

 • Spotpriset är marknadspriset på el från elbörsen Nord Pool. Spotpriset varierar varje timme och innevarande dygns spotpriser fastställs dagen innan. Månaden har 720 timmar som har sitt egna unika spotpris vilket på fakturan visas som ditt snittpris för månaden.

 • Elcertifikat prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnybara energikällor i Sverige.

 • Ursprungsgarantier måste alla elhandlare köpa in för den elen som säljs för att bevisa ursprungen på var elen har producerats. Greenely köper el från sol, vind, vatten och kärnkraft.

 • Balansavgifter (Balansansvar, Obalanskostander, Svenska kraftnät, eSett & Nord Pool) Balansansvar är en avgift som vi betalar till vår balansansvariga för att säkerställa att alla Greenelys kunder har el tillgängligt dygnet runt. Obalanskostnader är en kostnad som uppstår från differensen mellan våra elprognoser och kundernas faktiska elförbrukning vilket inkluderar avgifter Svenska Kraftnät och eSett. Slutligen ingår även en avgift till Nord Pool för att kunna köpa och sälja el.

 • Omkostnader för inköp av el är administrativa avgifter direkt relaterade till inköp, drift och hantering av elaffären inklusive systemkostnader.

I snitt minskar Greenelykunder sin elräkning med 10 - 20%

Greenely är en av Sveriges största utmanare på elmarknaden och vi har utvecklat smart teknik som hjälper dig minska din elkostnad och elförbrukning. Med Greenely appen kan du bland annat följa din elavändning och få en översikt över dagens- och morgondagens elpriser på elbörsen Nord Pool. Appen ger dig full översikt över din konsumtion och underlättar därmed för dig som vill styra din elförbrukning efter det billigaste elpriset. Genom att anpassa sin elanvändning efter det billigaste elpriset är det möjligt att sänka sin elkostnad med cirka 10 – 20 %.

💡 Spartips - så sänker du din elkostnad

Hur aktiverar jag autogiro?

Med autogiro sker dina betalningar till oss automatiskt, med rätt belopp på rätt dag. Autogiro beställer du genom din bank. Betalningen ska till Greenely Premium AB och ange ditt kundnummer som ditt betalarnummer. 

Hur aktiverar jag e-faktura?

Med e-faktura får du din räkning skickad till din Internetbank. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank eller genom att kontakta vår support på support@greenely.se och skriva vilken bank du har.

Varför kommer det två elräkningar?

Som elkund i Sverige får du oftast två fakturor - en från oss på Greenely som du köper din el utav, och en från ditt elnätsbolag, de som äger de olika elledningarna i ditt område. Du kan helt fritt välja vilket elhandelsbolag som du köper din el utav, men inte elnätsbolag eftersom det är beroende av vilket bolag som äger elnätet i ditt område.

Vissa köper el direkt från sitt elnätsbolag och får då allt samlat på en faktura men det är ofta 10-30% dyrare än att köpa från en oberoende aktör. Istället rekommenderar vi alla att ha ett oberoende elhandelsbolag och aktivera e-faktura eller autogiro för att betala enkelt.


🔌 Läs mer om vad som skiljer elnät från elhandel

Hur ofta får jag min faktura och när skickas fakturan?

Greenely fakturerar en gång i månaden och fakturan skickas någon gång under den första eller andra veckan i månaden. Som standard skickas din faktura till din e-postadress och appen. Om du inte vill ha fakturan skickad till din e-postadress kan du ansöka om e-faktura eller autogiro.

Att betala din faktura med e-faktura eller autogiro är inte bara smidigare, det minskar risken att göra fel eller missa betalningar. .

Vad händer om jag betalar min faktura för sent?

En faktura från Greenely har alltid en betalningsfrist på minst 10 dagar och förfallodagen beror på när fakturan skickas ut. Om du betalar din faktura försent får du en påminnelseavgift på 60 kr som läggs till på nästa faktura. Om du inte betalar påminnelsen skickas fakturan till inkassobolaget Svea Ekonomi.