Fast elavtal - En dyr fälla?

Hur funkar ett fast elavtal - och när ska man välja ett fast elavtal?

De två vanligaste avtalsformerna för elavtal har historiskt varit fasta och Rörliga elavtal. På senare tid har det dock kommit en del nya avtalsformer, som t.ex. Timprisavtal, som börjat konkurrera och som utgår från de nya behoven som dagens elkunder har.

Hur funkar ett fast elavtal?

Ett fast elavtal innebär att du får ett fast elpris per kWh under hela den period som du har bundit upp dig på. Oavsett om det faktiska elpriset blir högre eller lägre så kommer du alltså att betala samma pris.

Hur lång tid binder jag upp mig på?

Du kan vanligtvis binda upp dig mellan sex månader till fem år med ett fast elavtal men det vanligaste är att kunder binder sig mellan ett till tre år.

Hur mycket betalar jag?

Det beror oftast på när du tecknar ett fast elavtal och under hur lång tid du binder dig. Ju längre tid du binder dig desto högre brukar elpriset bli. Det beror på att elhandelsföretaget lägger på en riskpremie för att minska risken att de kommer behöva sälja elen till dig för ett dyrare pris än det de köper in det för. Ju längre bindningstid desto större är också osäkerheten kring hur elpriset kommer att utvecklas och därmed också ett högre påslag som elhandelsföretag lägger på. Det fungerar alltså lite som att binda bolåneräntor en längre tid.

Hur vet jag om det passar mig?

Med att fast elavtal så är man garanterad ett fast elpris under en viss period så om man har väldigt låga marginaler i sin hushållsekonomi och vill vara säker på hur mycket man kommer betala i elpris så kan ett fast elavtal vara ett bra alternativ. På sikt har det dock visat sig att ett elavtal där elpriset varierar (t.ex. Rörligt elavtal eller Timavtal) är billigare i slutändan än om man har ett fast elavtal, anledningen är att man då kan ta del av de tider då elpriset är som billigast.

Även om det kan kännas tryggt att veta det exakta elpriset under den kommande tiden så har det historiskt dock varit billigare i längden, likt bolån, billigare med avtal som har ett rörligt pris. Anledningen är att man då kan ta del av de perioder då elpriset sjunker. Om du bryter ett fast elavtal innan bindningstiden gått ut kan du dessutom få betala en straffavgift.

Vad borde jag välja om jag vill ta del av variationerna i elpriset?

För att kunna ta del av de perioder då elpriset är lågt så behöver du teckna antingen ett timavtal eller ett rörligt elavtal. Skillnaden mellan dessa är att man med ett timavtal kan ta del av variationerna i elpriset fullt då elpriset varierar per timme medan med ett rörligt elavtal så varierar priset bara varje ny månad.

Läs mer om hur Greenelys timprisavtal funkar och hur du kan nyttja dagarnas prisvariationer på bästa sätt.

Senast uppdaterad: 12 februari 2021