Greenely presenterar Quality Score – en världsunik lösning för att hålla koll på elförbrukningen!

Greenely har en spännande nyhet, Quality Score, en produkt till våra användare som inte kommer kosta en krona, tvärtom kommer den göra det lättare att spara pengar.

Använder du el på ett smart sätt? Det kanske inte alltid är så lätt att veta. Om du använder Greenely har du visserligen redan kunnat se hur många kilowattimmar du förbrukar, vad de kostat och vad elpriset det kommande dygnet kommer att vara. Men hur smart du styrt din konsumtion till billigare timmar har hittills krävt en del ansträngning från dig själv.

Därför har vi nu lanserat Greenely Quality Score. Våra användare får, direkt i appen, en poäng mellan 0-100 som är baserad på hur väl de lyckats konsumera el till lågt pris under en dag. Poängen kan visas på dags- eller månadsnivå och gör det möjligt att på ett enkelt sätt se hur smart den privata elkonsumtionen är och hur den förbättras över tid.

Fröet till Greenely såddes till stor del när jag bedrev min forskning kring hur individers beteende kan påverkas, berättar Tanmoy Bari vd för Greenely och en av grundarna till företaget. Det finns gott stöd för att med relativt små förändringar av incitament så kan stora beteendeförändringar uppnås. Med Greenely Quality Score får våra användare ett verktyg som fungerar som en påminnelse att använda el smartare. Det innebär att det svenska elsystemet belastas mindre när efterfrågan är som störst vilket innebär att vi kan exportera mer grön el och att våra elnät fungerar bättre. Människors plånböcker, elsystemet och klimatet hör ihop och vi på Greenely vill vara bra för alla tre, samtidigt.

Ladda ned Greenely appen här!