Nytt grönt avdrag ersätter solcellsbidraget för att accelerera klimatsmarta investeringar

Det nya gröna avdraget förklarat

Från den 1:a januari 2021 har det införts ett nytt grönt skatteavdrag för miljövänliga investeringar som ersätter det gamla solcellsbidraget och ladda hemma stödet. Det nya gröna skatteavdraget är ett avdrag på 15% för solceller och 50% för solcellsbatterier och laddboxar till elbilar.


Tidigare var det komplexa processer och långa väntetider när man ansökte om solcellsstöd och ladda hemma stöd. Därför ska det nya gröna avdraget fungera likt rotavdraget där avdraget görs direkt på fakturan. En annan skillnad med det nya gröna avdraget är att det endast kan sökas av privatpersoner.


Du kan endast nyttja avdraget när du köper en paketlösning som innefattar både installation och material, eller endast installation. Du får alltså inte ta del av avdraget om du själv köper produkterna från en aktör och utför installationen själv. Om du skulle köpa solceller, batterier eller laddbox från en aktör och använda en annan installatör kan du endast få avdrag för utförd installation. Därför rekommenderar vi på Greenely dig att använda samma aktör genom hela processen.

Nytt grönt skatteavdrag för solceller

Det nya gröna avdraget har som tidigare nämnt som syfte att ersätta det gamla investeringsstödet för solceller. Det nya avdraget har ingen totalbudget som kan ta slut vilket investeringsstödet tidigare hade. Med det nya avdraget slipper du även den komplicerade processen och långa väntetider som medföljde med det tidigare investeringsstödet för solceller.

Läs mer om vad som händer med det gamla solcellsstödet här.


Det nya gröna avdraget har dock sänkts till 15% från tidigare 20%. Du som privatperson kan dock använda det gröna avdraget en gång per år och på så sätt sprida ut investeringen för att få ett högre stöd. Stödet har numera en maxgräns på 50 000 kr per år och person. Detta låg tidigare på 1 200 000 kr per installerad solcellsanläggning.

Nytt grönt skatteavdrag för solcellsbatterier och laddboxar

Tidigare fanns det även ett avdrag för solcellsbatterier och laddboxar som nu har ersatts med det nya grön avdraget. Det tidigare stödet för investeringar i solcellsbatterier låg på 60% och har alltså nu sänkts till 50% istället. Även laddboxar hade tidigare ett bidrag som kallades ladda hemma stödet, detta låg även tidigare på 50% och behåller alltså samma avdrag. En skillnad är dock att maxbeloppet har höjts från 10 000 kr till 50 000 kr i det nya gröna avdraget.

Skillnad gröna avdraget och rotavdrag

Till att börja med är det nya gröna avdraget större än rotavdraget. Hur har vi då räknat?
Rotavdraget ersätter 30% av arbetskostnaden hos den anlitade aktören, dock räknas arbetskostnaden alltid som ett schablonbelopp på 30% av den totala kostnaden av installationen och blir då istället 9% av totalkostnaden. Stödet ökar alltså från 9% till 15% av den totala kostnaden.


En annan viktig skillnad är att det nya gröna avdraget har andra regler än rotavdraget. Det nya avdraget gäller även för nya hus och hus som håller på att byggas upp så länge de är avsedda för privatpersoner. Rotavdraget kan däremot endast nyttjas för arbete på hus som är äldre än 5 år gamla.

Hur söker du då det nya skatteavdraget för grön teknik?

Tidigare var det en lång och komplex process för att ansöka om avdrag för gröna investeringar. Då skulle en ansökan först skickas till Energimyndigheten där sedan länsstyrelserna fick ta beslut kring ärendet. Därefter skedde utbetalningen slutligen via Boverket. Detta bidrog till långa väntetider och en osäkerhet för konsumenterna. Den nya processen för att nyttja det gröna avdraget är betydligt mycket enklare.


  • Du bestämmer dig för att investera i produkt som berörs av det nya gröna avdraget (solceller, batterier eller laddbox)
  • Du hittar ett företag som både säljer produkten och sköter installationen
  • Efter utförd installation drar de av korrekt avdrag (15% eller 50%) direkt på fakturan, du behöver alltså inte göra något själv.

Mer information om det gröna avdraget hittar du hos SkatteverketGreenely hjälper dig självklart att kopplas ihop med rätt partners.

Intresserad av solceller? Klicka här

Intresserad av laddbox? Klicka här