Greenely ger dig kontroll när elpriset når historiska höjder

Här går vi igenom anledningen till de historiskt höga elpriserna just nu, hur prognoserna ser ut framöver samt hur du som elkonsument kan agera för att påverka dina elkostnader.

Det höga elpriset förklarat

De flesta av oss har nog märkt att elpriset den senaste tiden har skenat iväg rejält. I mellersta Sverige var elpriset under september månad nästan dubbelt så högt jämfört med föregående år och i södra Sverige var elpriset över tre gånger så dyrt jämfört med föregående år.

Varför sker detta? Elpriset på börsen bestäms utifrån utbud och efterfrågan av el. Tittar vi på utbudssidan så har Sverige haft en mindre produktion från vattenkraft på grund av en torr sommar med lite nederbörd vilken i sin tur innebär att vi har lägre nivåer i vattenkraftens vattenmagasin. Samtidigt har mer eller mindre samtliga av våra sex kärnkraftverk omfattats av underhåll vilket inneburit minskad produktion. Södra Sverige har även kantats av mindre blåst vilket påverkat produktionen från vindkraftverk negativt. Dessa faktorer har tillsammans bidragit till ett minskat utbud av el i Sverige.

Men varför är då priset i norra Sverige väsentligt billigare än i södra Sverige? I norra Sverige har vi en hel del elproduktion, framförallt från vattenkraftverk, men överföringskapaciteten i elnäten från norr till söder är begränsad. Istället är södra Sverige, vars elnät är sammankopplat med det europeiska elnätet, i stor utsträckning påverkat av det rådande elpriset i Europa. I många fall produceras elen i Europa av fossila bränslen såsom kol och gas. De globala priserna på gas och kol har den senaste tiden skenat iväg rejält. Detta på grund av minskade gasleveranser från Ryssland i kombination med låga lagernivåer av gas i Europa. Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan av gas och kol från länder som Indien och Kina när ekonomierna återupptas efter Corona-pandemin. Bränslepriserna har alltså inneburit att att elproduktionen i Europa blivit väldigt dyr vilket i sin tur reflekteras i de höga elpriserna i södra Sverige just nu.

Hur kommer elpriset se ut framöver?

Dessvärre är det lite som talar för att elpriset inom snar framtid ska återgå till de nivåer som varit tidigare, även om flera kärnkraftverk nu återupptar sin produktion. Många experter menar istället att risken finns att vi den kommande tiden kommer att kunna se det högsta elpriset någonsin sedan avregleringen 1996. Detta har dock en stark relation till vädret - blir det en riktig kall vinter så kommer också efterfrågan på el öka vilket i sin tur kommer leda till högre elpriser. Blir det en mild vinter med ovanligt mycket regn skulle dock detta kunna bidra till ökad produktion och därmed inte lika höga elpriser.

Enligt våra beräkningar kan detta innebära att den genomsnittliga villaägaren kan förvänta sig att elräkningarna kan uppgå till omkring 3 000 - 5 000 kr under kalla vintermånader i år.

Hur kan Greenely hjälpa mig?

Greenely är det digitala elbolaget som sedan starten 2018 endast har erbjudit timprisavtal, avtalsformen som växer snabbt just nu i takt med de skenande elpriserna. Timprisavtal innebär att varje timme på dygnet har varierande elpriser där din kostnad påverkas av hur stor din elförbrukning är under dygnets olika timmar. Senast i veckan rapporterade TV4 om nyttorna med timprisavtal, speciellt under perioder med varierande elpriser där det kan skilja oerhört mycket i pris från timme till timme.

Med hjälp av Greenely-appen får du dessutom stenkoll på din elkonsumtion, dina elkostnader samt får presenterat hur elpriset ser ut timme för timme under den tid då du förbrukar din el. Detta innebär att du kan anpassa din elförbrukning utifrån elpriset för att få det absolut lägsta elpriset om man ser till en hel månad. Du får också full koll på din förväntade faktura baserat på din förbrukning vilket leder till mindre överraskningar när väl elräkningen kommer.


Bli elkund hos Greenely för att själv kunna påverka ditt elpris!

Såhär hjälper Greenely appen dig i detalj:


Feature 1_1.jpg


Visualisering av elpriset

Vi vet redan idag hur elpriset blir imorgon. Genom att planera din förbrukning för att undvika pristopparna kan du få ner ditt genomsnittliga elpris väsentligt under månaden. Om du dessutom kan pricka in att nyttja stora elförbrukare under timmar med lågt elpris finns det ännu mer att vinna. Ett exempel kan vara att starta tvättmaskinen när elpriset är lägre. Här hjälper även Greenely dig genom att skicka smarta notiser vid högt och lågt elpris.
Feature 2.jpg

Prognos på din elfaktura utifrån rådande förutsättningar

Baserat på din elförbrukning under månaden räknar Greenely fram en estimerad faktura åt dig. Detta gör att du kan hålla koll på dina elkostnader och få chans att påverka din elfaktura under månaden.
Feature5.jpg


Fördelning av elförbrukning utifrån elpriset

Greenely ger dig även insikter och presenterar statistik kring hur priseffektivt du nyttjar din elförbrukning. Här kan du se om hur mycket procent av din förbrukning som är under lågt, mellan och höga elpriser.
Feature 3.jpg


Total elförbrukning och spenderat hittills (endast för elkunder)

Genom att vara Greenely kund får du full kontroll över dina elkostnader och ditt elpris. Baserat på hur mycket samt under vilka timmar du förbrukar din el kan du hålla koll och påverka ditt snittpris under månaden. Du får också full insyn kring dina elkostnader hittills under månaden.

Feature 4.jpg


Automatisk optimering utifrån elpriset

För dig med elbil har Greenely utvecklat en tjänst som gör att laddningen utförs under de timmarna då elpriset är som billigast - helt automatiskt. Här finns det möjlighet att spara upp till 50% av kostnaden med vår smarta teknik. Greenely stödjer idag nästan samtliga elbilsmärken och över 1 000 elbilar har redan kopplats upp sedan lanseringen för någon månad sedan. Om du har en smart termostat av märket Ngenic eller uppkoppling via Nibe Smartlink kan du även koppla upp dessa i Greenely-appen för att automatiskt låta oss styra din uppvärmning utefter elpriset och därmed sänka kostnaderna ytterligare.Ladda ner appen helt kostnadsfritt och ta del av ovan funktioner och mycket mer!

Greenely ger dig full kontroll över din elförbrukning och ditt elpris

Greenely är verktyget som ger dig insikter och möjlighet till beteendeförändring gällande din elförbrukning. Genom att optimera och planera din elförbrukning både manuellt och automatiskt finns det stora besparingar att göra samtidigt som du bidrar till att stabilisera elnätet. Enligt våra undersökningar sänker en Greenely-kund i snitt sina totala elkostnader med ca 2 500 kr per år. Med skenande elpriser finns det möjlighet att den summan kommer att bli ännu större framöver.

Det finns även andra sätt att sänka din totala elförbrukning. Investeringar i till exempel solceller, värmepumpar och smarta prylar kan vara effektivt för att minska din elförbrukning och dina elkostnader. Här kan även Greenely hjälpa dig att komma i kontakt med våra olika samarbetspartners för rådgivning.