Jämför billigaste elavtalet

Vi jämför olika elavtal och elpriser för att ta reda på vilket elavtal som är billigast och vad som passar dig bäst.

Det finns avgörande detaljer i hur du köper elen som gör den stora skillnaden. Det är en djungel med de olika elavtalen som finns där ute så vi vill hjälpa till att reda ut dem. Ta reda på vilket elavtal som är billigast och vad som passar dig bäst. Jämför olika elavtal och välj det billigaste och bästa elavtalet.

Först måste vi skilja på de olika delarna av din totala elkostnad. Man kan dela upp den i 3 delar: Elhandel, Elnätsavgift och skatter. Elnätsavgiften och skatterna kan man tyvärr varken byta eller ändra. De är baserade på var du bor och vad skatten på el ligger på. Däremot har du möjlighet att välja ditt elhandelsbolag och avtal själv.

Det sista du behöver veta innan guiden börjar är hur elhandelsbolagen köper elen. Varje elbolag köper sin el från den nordiska elbörsen som heter Nord Pool. Alla elbolag betalar samma pris per kWh de köper baserat på var du bor. På elbörsen köper elhandlarna elen för olika timpriser för varje timme på dygnet. En dag har alltså 24 olika priser. Därför är prissättningen mot dig som kund det som skiljer de olika bolagen åt.

Läs mer om hur elbörsen Nord Pool fungerar här.

Timprisavtal/timavtal

Med timprisavtal har du mest chans att spara pengar. Du betalar det aktuella priset för varje timme och har därför störst chans att påverka ditt elpris. Du kan t ex tvätta när det är billigare eller ladda elbilen efter klockan 20 när det i regel är billigare el än direkt när du kommer hem från jobbet.

Fördelar: Du har störst chans att påverka din totala elkostnad. Inte bara att använda mindre el utan även när du använder den.

Nackdelar: Det är liten risk men om du absolut inte kan ändra dina vanor kommer du troligtvis hamna på samma snittpris som ett rörligt elavtal.

Läs mer här

💡 Rörligt avtal
Detta är den vanligaste typen av elavtal. Vanligtvis räknas elpriset fram baserat på ett snitt för vad elen kostar varje timme den aktuella månaden. Alltså ett snittpris. Vanligt att det finns ett påslag per kWh.

Fördelar: Det spelar ingen roll när du använder elen. Priset är detsamma varje dag och timme på
månaden.

Nackdelar: Elpriset är vad det är. Du kan inte kontrollera din elkostnad mer än att stänga av eller sätta på elen. Ofta läggs ett påslag per kWh.

Läs mer här

💰 Fast avtal
I detta avtal betalar du samma pris per kWh under hela avtalsperioden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Fördelar: Du får tryggheten att du vet exakt vad ditt elpris kommer vara hela bindningstiden. 

Nackdelar: Det blir oftast mycket dyrare i längden.

Läs mer här

🎨 Mixavtal
Om du har svårt att välja mellan fast eller rörligt avtal så finns en mix av de två. Ett s.k. mixavtal där en del av elen betalas till ett rörligt pris och resterande till ett fast pris. Vanligen är fördelningen 50/50. En variant av det här är ett vintersäkrat abonnemang.

Fördelar: En viss trygghet i att veta det exakta elpriset för 50% av sin totala elanvändning.

Nackdelar: Man får inte ta del av den fulla nyttan av fallande elpriser.

Läs mer här

🙅‍♀️ Anvisningsavtal

Detta är ett typ av avtal som du får om du inte aktivt väljer ett elavtal när du flyttar in i en ny bostad. Du får du ett elavtal tilldelat dig med oftast extremt höga priser. Många gånger har vi sett kunder betala upp till 9 gånger dyrare påslag när de haft anvisade avtal.

Fördelar: –


Nackdelar
: I regel extremt höga priser som inte går att försvara med logik på något sätt.

Vi på Greenely kommer alltid att rekommendera dig att ta så mycket kontroll över både ditt elpris men också din förbrukning som det bara går. Om du vill kunna påverka dina egna elkostnader till så stor utsträckning som möjligt så är ett timprisavtal det lämpligaste valet.

Senast uppdaterad: 14 maj 2020