Rörligt elavtal - hur funkar det?

Hur funkar ett rörligt elavtal? Läs mer om det här!

Rörligt elavtal är, tillsammans med Fast elavtal, en av de vanligaste elavtalsformerna. Den främsta fördelen med ett rörligt elavtal har varit möjligheten att få ta del av de perioder då elpriset sjunker, till skillnad om du hade varit låst vid ett fast elpris. Med tiden har det tillkommit ytterligare en elavtalsform som till och med är mer rörlig än ett rörligt elavtal, nämligen Timprisavtal. Timprisavtal möjliggör att ta del av elprisvariationerna på timnivå istället för månadsnivå som i ett rörligt elavtal.


Hur funkar ett rörligt elavtal?

Med ett rörligt elavtal så får du ett fast elpris som uppdateras varje månad, därav “rörligt”. I praktiken innebär det att elbolaget varje månad räknar ett genomsnitt av priserna under månadens samtliga timmar, genomsnittet blir då det elpris du som kund får betala med ett rörligt elavtal. Det innebär att du betalar samma elpris den månaden, oavsett under vilka timmar du använder elen.

Hur lång tid binder jag upp mig på?

Rörliga elavtal löper oftast på utan bindningstid men det har förekommit fall där elbolag har haft långa uppsägningstider som nästan fungerat som en bindningstid. Det är därför, oavsett vilket elavtal du tecknar, oerhört viktigt att du kontrollerar både bindningstid och uppsägningstid innan du tecknar något.

Hur mycket betalar jag?

Du har samma elpris per kWh under en hel månad men denna varierar från månad till månad baserat på hur utveckling av elpriset ser ut på elbörsen. Elpriset är dock vad det är och du kan inte påverka din elkostnad mer än minska din elanvändning.

Det som är väldigt viktigt att kontrollera om du funderar på ett rörligt elavtal är vilket påslag elbolaget tar ut per kWh. Det kan nämligen variera väldigt mycket från bolag till bolag.

Hur vet jag om det passar mig?

Om du vill ta del av elprisernas variationer för att få billigare el under de månader då elpriset sjunker, och om du inte behöver tryggheten av att veta det exakta elpris du kommer att betala, så kan ett rörligt elavtal passa dig.

Vill du kunna påverka ditt elpris ytterligare? Då är det värt att titta närmare på vårt Timprisavtal. Med det kan du nyttja de låga elpriserna större delen av dagarna.

Senast uppdaterad: 4 februari 2021