97,2 % av Greenelys kunder sparar på timprisavtal

Från augusti 2021 till juli 2022 och jämförde Greenely kunders timsnittpris med marknadens rörliga snittpris. Resultatet visade att 97.2% av Greenelys kunder sparar på timprisavtal.

Många av Greenelys kunder är intresserade av hur deras månatliga snitt timpris står i relation till marknadens rörliga elavtal. Skillnaden mellan timprisavtal och rörligt elavtal är att med ett timprisavtal köper du el för inköpspris timme per timme, läs mer om timpris här. Rörligt elavtal å andra sidan innebär att du betalar ett genomsnittligt elpris per månad baserat på vad du och dina grannar konsumerar. Greenely erbjuder endast timprisavtal då det är enda avtalsformen på marknaden där du kan dra nytta av elprisets svängningar genom att konsumera elen när det är som billigast

Vi jämförde Greenelys kunders totala snittkonsumtion månadsvis från augusti 2021 till juli 2022 och jämförde Greenely kunders timsnittpris med marknadens rörliga snittpris.

Resultatet var tydligt, 97,2 % av alla kunder sparade pengar på att ha ett timprisavtal i alla 4 elprisområden. Genomsnittliga besparingen per månad under de 12 månaderna var 24 % i SE1, 22 % i SE2, 11% i SE3 och 10% i SE4. Se tabeller nedan.


Greenelys kunder sparar i genomsnitt upp till 25% på timprisavtal jämfört med ett rörligt elavtal.

Greenelys kunder sparar i genomsnitt upp till 25% på timprisavtal jämfört med ett rörligt elavtal.

Greenelys kunder sparar i genomsnitt upp till 25% på timprisavtal jämfört med ett rörligt elavtal.

Greenelys kunder sparar i genomsnitt upp till 25% på timprisavtal jämfört med ett rörligt elavtal.