Smartladdning av din elbil

Spara pengar och minska belastningen på elnätet med Greenelys nya funktion Smartladdning!

Greenely erbjuder sedan tidigare ett elavtal med priser som varierar timme för timme, ett så kallat timprisavtal. I takt med att våra hem blir smartare och smartare med hjälp av uppkopplade apparater så ökar också möjligheten att göra stora besparingar för hushållen.

Med hjälp av vår nya funktion Greenely Connect kan du koppla upp din elbil för att dra nytta av att varje timme på dygnet har olika elpriser och då automatiskt ladda din elbil när elen är som billigast. Detta fungerar på så sätt att när du kopplar in bilen första gången laddar Greenely den i ett par minuter för att kalibrera laddhastigheten. Genom detta lär sig funktionen hur mycket tid som behövs för att nå önskad batterinivå. Baserat på detta skapas en schemaläggning av laddningen baserat på de billigaste eltimmarna innan du önskar att laddningen är färdigställd.

Med hjälp av denna styrning hjälps vi tillsammans åt att också minska belastningen på elnätet när elbehovet är som störst vilket minskar användningen av “peak-energi” som ofta innebär energi från kol- och gaskraftverk. På så sätt laddar du inte din elbil med smutsig energi från dessa källor utan i så stor utsträckning som möjligt med förnyelsebar energi direkt från elnätet.

Bill gates nämner också just lastbalansering i sin bok “how to avoid a climate disaster” som en av de åtgärder som måste till för att vi ska kunna nå ett nollutsläpp av växthusgaser.

Hur mycket kan du spara genom Greenelys smartladdning?

Räkneexempel besparing på din elbil genom att ladda smart.

SE3.png

Tabellen visar snittet på varje 24 timmarsperiod mellan 2021-01-01 - 2021-08-10


Många som idag kör elbil kopplar in bilen för laddning när de kommer hem från jobbet. Mellan klockan 17-20 brukar vara de absolut dyraste eltimmarna varje dag på dygnet. Bor man i mellersta eller södra Sverige kan man genom att koppla sin bil till Greenely Connect och istället ladda under de billigaste timmarna varje dag spara över 50% på sin elkostnad för bilen.


Som tidigare konstaterat är det därför ofta mer fördelaktigt att ha ett timprisavtal när man har möjlighet att styra de större elförbrukarna i hushållet. Om du istället har ett fastprisavtal eller vanligt rörligt avtal får du inget finansiellt incitament när du styr om din förbrukning till de billigare eltimmarna.

En vanlig fråga som som vi ofta får är ifall man kan ladda sin elbil med sina solceller. Ofta är det ekonomiskt bättre att sälja sin överproduktion under dagarna när elpriset är som högst och sedan köpa tillbaka elen när det är mindre efterfrågan under kväll/natt. Tillsammans med den skattereduktion man får från skatteverket så blir det oftast en lite större slant kvar i plånboken. Vi tittar dock på en lösning framåt där man kommer kunna välja att ladda när solpanelerna producerar som mest för de som har elnätsleverantörer som tar ut väldigt höga avgifter för leverans av el samt dem som hellre känner att de vill använda just sin egen el.


Vill du testa eller läsa mer om Greenelys nya smartladdning?


Vill du ta steget till ett dynamiskt timprisavtal för att ta nytta av de finansiella incitamenten?