Greenely Partner - Solceller

Intresserad av att installera solceller? Kom i kontakt med våra grymma och trygga partners här!

Solcellsbranschen växer så det knakar och nya aktörer dyker upp på marknaden. Detta är såklart positivt för då har vi fler att välja på. Samtidigt ökar också risken att oseriösa företag tar genvägar som i slutänden blir jättedyrt eller direkt farligt för dig som kund.

För att öka tryggheten för dig så har vi på Greenely utformat en “Code of Conduct” som tydliggör vad som utgör en bra installatör och vilka krav vi har på våra partners. Alla partnerföretag till Greenely följer samtliga punkter nedan. Kraven utvecklas över tid för att öka tryggheten för dig som investerar i solen.
 

Trygghet för dig

  1. Företaget ska ha egna elektriker och montörer.
  2. Behöriga elinstallatörer och registrerade hos elsäkerhetsverket.
  3. Använda välkända och etablerade leverantörer av material och komponenter.
  4. Garantivillkor på produkter och installation.
  5. Snö- och vindlastberäkningar ska genereras via ständigt uppdaterad programvara från tillverkaren av montagematerialet. Då kommer alltid rätt material för fastighetens unika förutsättningar att rekommenderas.
  6. Ansvars- och entreprenadsförsäkring.

Trygghet för installatören

  1. Alla har utbildning inom Fallskydd.
  2. Alltid använder kollektivt fallskydd när det är möjligt. Enligt arbetsmiljöverkets regler. Fallskyddet får endast uppföras av personal med utbildningsbevis. Om kollektivt fallskydd ej är applicerbart ska alltid personligt fallskydd användas.
  3. Kurs inom Heta arbeten ska ha genomförts av alla montörer som använder vinkelslip, det vill säga alla montage som sker på tak med tegel- och betongtegelpannor.
  4. Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete- som följer arbetsmiljölagen AFS 2001:1 om systematiskt (SAM) arbetsmiljöarbete.

Vill du veta priset för solceller för dig? 

Gör solcellsanalysen HÄR och be om att få kontakt med våra partners.

Senast uppdaterad: 30 juli 2020