Stora möjligheter att slå marknadens elpris framöver

Trots extremt dyra elpriset under december månad visar en stor del av Greenelys aktiva och flitiga elkunder att de lyckats slå marknadens generella elpris med bra marginal.

Trots en december månad som går till historien som den dyraste elmånaden sedan uppdelningen av elområdena år 2011 ser vi en del ljuspunkter när vi kollar på våra Greenely-kunder. Det visar sig nu mer tydligt än någonsin att genom smart planering och anpassning av sin elförbrukning, både automatisk via Greenelys app, men framför allt genom att hålla sig uppdaterad och medveten kring elpriset har positiv påverkan på elräkningen.

När elpriserna är så pass volatila som de har varit den senaste tiden blir det stor effekt i slutändan för dig som undviker extrema pristoppar och försöker pricka in de mer billiga eltimmarna. Exempelvis ser vi flertalet av våra kunder som har ett snittpris under 170 öre per kWh i elprisområde 3 där det rörliga elpriset för december ligger på 180,74 öre per kWh. När vi frågade våra kunder hur de gått tillväga märkte vi en del gemensamma nämnare i deras svar.

Det första var att våra kunder nyttjat Greenelys app mer än någonsin tidigare under december. Främst för att hålla koll på elpriset men också för att kontinuerligt följa hur de presterade och vilket snittpris de hade för att eventuellt kunna förbättra sig. Detta visar sig även när vi kollar aktiviteten generellt i appen som har ökat markant under förgående månad. Det finns en del som fortfarande tror att det inte är lönt att planera och styra om sin elförbrukning till timmar med lägre pris. Läs mer om hur mycket du kan spara genom att flytta vanliga vardagssysslor till timmar med billigare el under dygnets vakna timmar här

Vi ser också att en del av de kunder som presterat bäst har olika uppkopplade enheter i Greenelys app som går att styra utifrån elpriset. Nu mer än någonsin kan det definitivt vara aktuellt att undersöka olika smarta prylar som går att koppla upp och styra utefter elpriset, exempelvis smarta termostater.

Prognos för elpriset framöver
Greenelys prognos för elpriset framöver visar att den värsta stormen troligtvis ligger bakom oss. Det ser ut som att medelpriset kommer ligga på fortsatt höga nivåer den kommande tiden om man jämför med föregående år. Elpriset ser dock ut att vara fortsatt volatilt framöver där flertalet timmar under dygnet kommer ner på lägre nivåer där elpriset ligger på omkring 20 öre per kWh. För dig som har valt ett timprisavtal finns det därigenom stora möjligheter att undvika pristopparna och nyttja elen under de billiga timmarna för att fortsätta slå marknadens generella elpris framöver.