Varför dröjer min data?

Dröjer din eldata? Läs mer om hur du kan säkra leveransen av din eldata så att den publiceras dagen efter.

Vi är inne i en energirevolution där bland annat förnyelsebara källor successivt ersätter de gamla metoderna att framställa energi. En del av den revolutionen (som dessutom är uttalat av EU) är att göra den enskilda användarens eldata tillgänglig i syfte att göra det enklare för användaren att se sin faktiska förbrukning och därmed ha möjlighet att lättare kunna göra minska sin förbrukning. I denna artikel förklarar vi vilka rättigheter du som kund har och varför det eventuellt kan dröja innan din eldata finns tillgänglig i Greenely.

Det som är det viktigaste att komma ihåg är att du som användare har rätt till och bestämmer över din egen eldata! Vi på Greenely gör alltid vad vi kan för att påskynda processen för att du ska få din timdata så fort som möjligt. Vi börjar pressa nätbolagen redan efter en vecka efter du skickat din begäran om data för att påskynda processen.

Som det fungerar i vanliga fall:

När du har signerat fullmakten som säger att du vill ha din eldata skickad till Greenely appen skickar vi den till ditt ELNÄTBOLAG. Nätbolagen ändrar då i sina system så de kan börja skicka datan till appen dagligen därefter. Detta går i regel bara på ett par få dagar. Nedan förtydligar vi varför det kan dröja längre.

Väntat i 14 dagar:

Om du behöver vänta ca två veckor så beror detta oftast på nätbolagets interna processer. Troligtvis behandlar de denna typ av ärenden specifika dagar på månaden. Med oturlig timing kan det då dröja upp till 14 dagar.

Väntat mer än 30 dagar?

Läs vår artikel om längre väntetider

Säkra eldatan framöver

I januari 2020 trädde en lagändring i kraft som stärker din rätt till eldata!

Tidigare gavs alltid nätägare rätten att skicka eldatan med viss fördröjning. För elkunder med timavräknade timavtal måste elnätsbolagen skicka in data utan fördröjning. Är du elkund hos Greenely tar vi hand om allt det där åt dig och säkrar att du får din data inom bestämd tid. 

I de fall där du använder gratisversionen av appen så får nätbolag dröja upp till 12 dagar på sig innan korrekt data kan presenteras i appen. Detta jobbar vi såklart med att minska.

Teckna Greenelys eltjänst med elavtalet så säkrar du leverans av eldatan i appen.

Till elavtalet!

Senast uppdaterad: 27 april 2020