Nu kan du som Greenely kund tjäna pengar genom att balansera elnätet

Som ett första steg erbjuder nu Greenely sina elkunder som har en elbilsladdare från märket Zaptec att vara med och stabilisera elsystemet.

Genom Greenelys digitala tjänst kommer effekten på våra kunders elbilsladdning kunna justeras så att frekvensen i elnätet stabiliseras. Genom att bidra till effektbalansen kommer Greenelys kunder att få en återbäring på elräkningen. Förutom att tjäna pengar, så bidrar våra fantastiska elkunder till ett stabilare och mer miljövänligt svenskt elsystem.

Greenely gör det nu möjligt för svenska elbilsägare att bli ännu större klimathjältar än de redan är. Genom att kunderna kopplar upp sina elbilsladdare i Greenely-appen kan de se till att denna last bidrar till det svenska elsystemets stabilitet. I en snar framtid kommer Greenely även erbjuda möjligheten för fler elbilsladdare och annan utrustning så som solceller, batterier och värmepumpar att bidra till balans i elnätet och få ersättning för det.

Ladda ner Greenely och kom igång

Tidigare har det varit en fråga för stora industrier och myndigheter att vara med och balansera elnätet. Nu kan Greenely erbjuda stödtjänster från de svenska hushållens garage. Nästa steg blir vardagsrummet!Hur fungerar det rent praktiskt för dig som elkund?

  1. Koppla upp din elbilsladdare från Zaptec direkt i Greenely-appen
  2. Se till att ladda din bil precis som vanligt (antingen via vår funktion Smart elbilsladdning eller via Zaptec-integrationen)
  3. På signal från Svenska Kraftnät pausar Greenely elbilsladdningen under vissa korta specifika tidpunkter för att stabilisera elnätet
  4. Därefter görs en avräkning varje månad för hur mycket last du som elkund har bidragit med till elnätet vilket du sedan får ut som ersättning


Med andra ord, det enda du behöver göra är att se till att du är elkund hos Greenely och därefter koppla upp din Zaptec i appen. Därefter sköter vi resten!

Bli elkund och börja få ersättning idag

Hur mycket ersättning får jag som elkund?

Då priserna på balansmarknaden sätts utifrån marknadspris (utbud och efterfrågan) är det svårt att säga exakt hur mycket ersättning du som elkund kommer få. Din ersättningsnivå beror också på hur mycket volym du som elkund har balanserat. Ersättningen kommer också variera från månad till månad då priserna kan skilja sig kraftigt. Greenely kommer tillsammans med våra kunder att dela på vinsten. Ersättningsnivån kommer presenteras varje månad som en fakturarad och dras av från din totala elfaktura.


Teknisk information


Tekniskt handlar det om så kallad FCR-D ner, Frequency Containment Reserve – Disturbance, eller på svenska frekvensreserv störning ner, en av de stödtjänster som Svenska kraftnät köper upp för att det svenska elsystemet kontinuerligt ska vara stabilt. Greenelys kund kopplar upp sin elbilsladdare direkt i Greenely-appen. Därefter tar Greenely alla uppkopplade laddare i systemet och undersöker i realtid vilken effekt de aggregerat genererar vid olika tidpunkter. Baserat på detta gör Greenely prognoser och budar in en “försäkring” till Svenska Kraftnät mot frekvensavvikelser i elnätet. Därefter, om budet avropas och nyttjas, så reglerar Greenely lasten och stänger av elbilsladdningen hos kunderna på en given signal, vilket stabiliserar elnätet. Det handlar om mycket korta avstängningar men eftersom det är många laddare som gör det samtidigt, kan de ha stor betydelse för elnätet. Kunderna däremot märker inte att det sker. Greenely får betalt och kunderna får en rabatt på elräkningen.