Tolka din elfaktura

Att tolka alla olika poster på elfakturan kan kännas som en omöjlig uppgift. Här kan du läsa om vad alla olika poster på elfakturan egentligen står för.

För många kan uppgiften att tolka sin elfaktura kännas som en omöjligt uppgift. Man behöver jobba sig igenom en djungel av svårbegripliga termer som kWh, elcertifikat, nätavgift m.fl. bara för att komma fram till hur mycket man är skyldig sitt elbolag. Det här behöver man dessutom i de flesta fall göra varje månad, utan att man blir klokare av informationen som ges. Det blir inte heller enklare av att man har både ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag som ibland kan ingå i samma koncern och hamna på samma faktura, men inte alltid.

Elnätsfaktura

Du kan, som bekant, inte välja ditt elnätsbolag utan du kommer att ha det elnätsbolag som äger och driftar elnätet där du bor. I kostnaderna för elnät ingår både en fast del och en rörlig del. Den fasta kostnaden består av en abonnemangsavgift medan den rörliga kostnaden består av en överföringsavgift som är beroende på hur mycket el man använder. Till den rörliga delen har det dessutom tillkommit energiskatten då den sedan 1 januari 2018 debiteras av elnätsbolaget istället för elhandelsbolaget som det har varit tidigare.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är den avgift du betalar för att få vara ansluten till elnätet. Storleken på avgiften beror på var i landet du bor samt hur stor huvudsäkring du har i ditt hem. Tänk på att inte ha en större huvudsäkring än vad du behöver så att du inte behöver betala för mycket. Abonnemangsavgiften är en årskostnad och ditt elnätsbolag fakturerar vanligtvis avgiften enligt hur många dagar som fakturan avser. 

Vanligtvis ingår dessutom i abonnemangsavgiften kostnaden för nätövervakningsavgiften, elberedskapsavgiften samt elsäkerhetsavgiften som totalt blir 67,50 kr per år inklusive moms och som har bestämts av Riksdagen. Om dessa avgifter inte bakas in i abonnemangsavgiften så redovisas de separat på elnätsfakturan.

Överföringsavgift

Överföringsavgiften är den kostnad du betalar för själva överföringen av el och beror därför på hur mycket el du använder. Priset sätts som ett antal öre/kWh och är ett fast pris som inte varierar likt elhandelspriset. Till både abonnemangsavgiften samt överföringsavgiften tillkommer moms på 25%.

Elhandelsfaktura

Om både din elhandlare och ditt elnätsbolag ingår i samma företagskoncern, som t.ex. Vattenfall för elhandel och Vattenfall Eldistribution för elnät, så blir du vanligtvis samfakturerad. Du får då alltså bara en elfaktura som innehåller både elnät och elhandel. I annat fall får du en faktura för elnät och en faktura för elhandel. Det blir inte dyrare att ha två fakturor då elbolagen enligt lag inte har rätt att ta ut en fakturaavgift.

Tänk på att elhandelsfakturan kan se lite olika ut beroende på vilken avtalstyp du har hos ditt elhandelsbolag. Din elhandelsfaktura består främst av följande kostnader:

 • Elpriset
  Detta är det elpris du har för perioden och som bl.a. ska täcka inköp av el från elbörsen samt eventuellt påslag från elhandlaren.
 • Fast årsavgift
  Många elhandlare har en fast årsavgift som fördelas till en månadskostnad (ska inte blandas ihop med abonnemangsavgiften från elnätsbolaget). Ju lägre elanvändning du har desto viktigare är det att välja ett elhandelsbolag med låg eller ingen fast avgift.
 • Elcertifikatkostnad
  Elcertifikat är en lagstadgad avgift som debiteras för att öka andelen el i Sverige som produceras från förnybara energikällor som sol, vind och biobränsle. Systemet med elcertifikatsavgift trädde i kraft år 2003 och är planerad att pågå till 2035. Elhandelsbolagen har en skyldighet att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders förbrukning men bolagen bestämmer sedan själva vilken elcertifikatsavgift dem i sin tur ska ta ut av sina kunder. För rörliga elprisavtal särredovisas ibland elcertifikatsavgiften.
 • Moms
  På kostnaderna ovan tillkommer dessutom 25% i moms.

Elhandelsfakturan innehåller dessutom en del annan intressant information:

 • Periodens förbrukning
  En sammanställning av hur mycket el, i antal kWh, som du har använt under perioden. Detta multipliceras med elpriset, elcertifikatkostnaden, moms och eventuellt påslag för att, tillsammans med den fasta avgiften, ge dig elkostnaden för perioden.
 • Beräknad årsförbrukning
  Din beräknade årsförbrukning grundar sig på din tidigare förbrukning och den senaste avläsning av mätarställningen. Denna siffra, som ditt elhandelsbolag får från ditt elnätsbolag, används när man vill jämföra elpriser och elavtal.
 • Mätarställning
  Denna visar när din elmätare senast lästes av och vad elhandelsbolaget beräknar att mätarställningen kommer att stå på vid ett visst datum.