Rätt värmepump för hemmet!

Att välja rätt värmesystem för villan kan vara klurigt och komplext. Vi guidar dig därför igenom hur du får reda på om en värmepump lämpar sig för ditt hem.

Som konsument kan det verka som att det inte finns någon naturlig plats att vända sig till för att ta reda på vilken typ av värmepump som passar husets förutsättningar och geografiska placering, hur stor investering man behöver göra samt vilken besparing det kan ge. I denna guide får du reda på om en värmepump lämpar sig för ditt hem, vilken värmepump som i sådana fall lämpar sig bäst, förväntad investeringskostnad samt besparing. Längst ner i artikeln har vi även gjort en länksamling om du vill fördjupa dig vidare i ämnet.

Notera att den verkliga kostnaden och uppnådda besparingen kan skilja sig en hel del då det till stor del beror på husets individuella förutsättningar.

För vem är värmepumpar ett bra alternativ?

För dig med el-, pellets- eller oljepanna kan en investering i en ny värmepump återbetala sig själv inom några år då man kan minska energikostnaderna för värme och varmvatten med upp till 80%.

Även för de hushåll som redan har en värmepump kan en investering i en effektivare värmepump löna sig. Generellt så gäller att om man har en värmepump som är äldre än 10 år så kan man minska energianvändningen med ca 30% genom att byta den mot en ny effektivare värmepump.

Givetvis så skiljer sig lönsamheten beroende på typ av värmepump och ditt hushålls förutsättningar gällande exempelvis uppvärmningsbehovet, hur mycket el hushållet förbrukar, planlösning samt en del andra parametrar. Ovanstående ger dock en bra riktlinje på när det kan vara aktuellt att investera in en ny värmepump.

Har du redan en relativt ny värmepump? Då rekommenderar vi att ta nästa steg, det vill säga att göra den intelligent med en smart termostat, exempelvis Sensibo Sky eller Smart Tado AC så att du kan styra den utifrån elpris och/eller utomhustemperatur för att sänka din elkostnad ytterligare.

Vilka olika typer av värmepumpar finns idag på marknaden?

De allra vanligaste typerna av värmepump är luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump, bergvärme samt frånluftsvärmepump. Dessa beskrivs närmare nedan.

Det finns även andra typer av värmepumpar som exempelvis sjö- och jordvärmepumpar. Dessa är dock inte lika vanliga och vi går därför inte djupare in på dem i denna guide.

Luft-luft värmepump

En värmepump som omvandlar den lagrade energin i utomhusluften till värme som sedan sprids inomhus via en fläkt. Eftersom tekniken bygger på att nyttja energin som finns i uteluften så verkar värmepumpen bättre vid mildare klimat. Detta innebär att det är mer fördelaktigt med värmepumpar i södra delarna av landet än i de norra. Den fungerar bäst i hus där planlösningen är öppen eftersom luften transporterar värmen ut i huset.

Fördelar:

 • Låg totalkostnad
 • Enkel att installera
 • Ett bra alternativ som komplement till direktverkande el eller braskamin
 • Kan användas för luftkonditionering under sommarmånaderna
 • Ger klimatförbättringar inomhus

Nackdelar:

 • Kan inte nyttjas för att producera varmvatten
 • Inte optimal vid kall temperatur, vid ca -20°C så tillförs inte mycket värme
 • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat

Uppskattad besparing:

30-50% av uppvärmningskostnaderna (exkl. tappvarmvatten) om man tidigare inte haft värmepump.

Uppskattat totalkostnad (inkl. installation, efter ROT-avdrag):

Ca 25 000 kr

Passar bäst för:

Hushåll eller villa/radhus med direktverkande el, öppen planlösning, inte alltför stor elanvändning (upp till 20 000 kWh/år) och som bor i mellersta till södra Sverige.

Luft-vatten värmepump

För hus med vattenburet system så är en luft-vatten värmepump ett bra alternativ. Precis som luft-luft värmepump så tar denna typ också värmen från uteluften. Spridningssättet skiljer sig dock genom att luft-vatten värmepumpen kopplas till husets vattenburna värmesystem (radiatorer eller golvvärme) och till tappvarmvattnet. På så sätt sprids värmen till alla rum i huset på ett bättre sätt än via en luft-luft värmepump.

Fördelar:

 • Effektivare spridning av värmen
 • Ökad besparingsmöjlighet

Nackdelar:

 • Verkningsgraden avtar i takt med kallare väder
 • Dyrare än luft-luft värmepump

Uppskattad besparing:

50% av uppvärmningskostnaderna om man tidigare inte haft värmepump.

Uppskattat totalkostnad (inkl. installation, efter ROT-avdrag):

Ca 100 000 kr

Passar bäst för:

Dig med vattenburet system och som bor i mellersta till södra Sverige. Givetvis finns möjligheten för hus med direktverkande el att byta till vattenburet system men bara det kan kosta runt 6000 kr per radiator.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump använder energin som finns i den uppvärmda ventilationsluften som är på väg ut ur huset. Denna typ av värmepump kräver att huset har mekanisk frånluftsventilation.

Fördelar:

 • Relativt billig investeringskostnad
 • Kan kopplas till det vattenburna värmesystemet
 • Betydligt lägre installationskostnad jämfört med bergvärmepump

Nackdelar:

 • Är begränsad till det ventilationsflöde som huset ger upphov till
 • Fungerar endast som komplement till annan uppvärmningstyp
 • I hus med hög energiförbrukning får man en lägre energibesparing än med t.ex. bergvärme

Uppskattad besparing:

40% av uppvärmningskostnaderna om man tidigare inte haft värmepump.

Uppskattat totalkostnad (inkl. installation, efter ROT-avdrag):

Ca 65 000 kr

Passar bäst för:

Dig som har en nybyggd villa med frånluftskanaler, vattenburet system eller direktverkande el med lågt energibehov (lägre än 15 000 kWh/år).

Bergvärmepump

En bergvärmepump nyttjar solenergi som lagrats i berggrunden och är den värmepump som ger den största mängd besparing men även den som kostar mest. Denna typ av pump har varit ett populärt val bland svenska villahushåll och kan sänka uppvärmningskostnaderna med ca 70% men kräver att huset har ett vattenburet system. Detta kan också installeras i samband med denna typ av investering om huset inte har ett sådant.

Investeringskostnaden består till stor del av installationen som kräver ett borrhål för att nå berggrunden. Kostnaden skiljer sig utifrån husets förutsättningar, var i landet du bor samt typ av bergvärmepump. En certifierad installatör bör anlitas för denna typ av värmepump.

Fördelar:

 • Mycket driftsäkert system med lång livslängd

Nackdelar:

 • Hög totalkostnad
 • Behöver ansöka om tillstånd från kommunen

Uppskattad besparing:

70-80% av uppvärmningskostnaderna (exkl. tappvarmvatten) om man tidigare inte haft värmepump.

Uppskattat totalkostnad (inkl. installation, efter ROT-avdrag):

Ca 150 000 kr

Passar bäst för:

Hus med vattenburet värmesystem, en högre elförbrukning (över 20 000 kWh/år) och kallare delar av landet.

Denna guide är tänkt att fungera som ett första insteg i värmepumpsvärlden och de olika typerna av värmepumpar. Vill du läsa vidare om ämnet så rekommenderar vi följande länkar med mycket matnyttig information:

 1. 10 vanliga misstag vid köp av en luftvärmepump av PolarPumpen
 2. En checklista som du bör gå igenom innan du köper en värmepump av Termia Värmepumpar
 3. 6 frågor och svar – då vet du när det är dags att byta till en ny värmepump - av Nibe
 4. Hur ser en värmepumpskalkyl ut? - av IVT
 5. Maxa luft-luftvärmepumpens energibesparing
 6. Vad kostar det att byta värmesystem?
 7. Fakta om värmepumpar?

Senast uppdaterad: 4 april 2018