Vi går igenom Timprisavtal!

Använd elen när den är som billigast och sänk dina elkostnader med ett timprisavtal. Alla svenska hushåll kan ha ett timprisavtal med timmätning. Nedan går vi igenom vad det innebär och hur du kommer igång, häng med!

Vad innebär ett timprisavtal?

Timprisavtal är faktiskt den enda avtalsformen på marknaden där du kan dra nytta av elprisets svängningar genom att konsumera elen när det är som billigast. Hos Greenely köper du el till självkostnadspris och enbart för de timmarna du faktiskt konsumerar elen - billigare än så blir det inte.


Bli elkund hos Greenely för att själv kunna påverka ditt elpris!Elpriset du betalar baseras på elbörsen Nord Pools spotpriser men inkluderar även komponenter som elcertifikat, ursprungsgarantier, avgifter till Nordpool mm. Spotpris är det elpris som Greenely köper el för inköpspris från elbörsen. Spotpriset uppdateras varje timme och påverkas av utbud och efterfrågan på marknaden. När efterfrågan på el ökar stiger elpriset och vice versa. Med ett timprisavtal får du ett elavtal som följer timpriserna på elbörsen. Detta innebär att du kan styra din elanvändning till de timmarna elpriset är som lägst.

Blir min elfaktura lägre med timprisavtal?

Ja, då priset kan variera med upp till 1000% under ett dygn, blir ett timprisavtal lönsamt. För några år sen var skillnaderna på elpriset inte lika stora och därför fanns inte lika starka ekonomiska incitament att byta till ett timprisavtal. Idag är skillnaderna så pass stora att du med ett timprisavtal kan sänka dina elkostnader väsentligt.

Greenely utförde en analys där vi jämförde Greenelys kunders totala snitt konsumtion månadsvis från augusti 2021 till juli 2022 och jämförde Greenely kunders totala snitt elpris med marknadens rörliga snittpris. Resultatet visade att Greenelys kunder tjänar på att ha ett timprisavtal i alla 4 elområden. Genomsnitt besparingen per månad under de 12 månaderna var 24% besparing i SE1, 22% besparing i SE2, 11% beasparing SE3 och 10% besparing i SE4. Ta del av uträkningen och läs mer här.

Alla har rätt till ett timprisavtal!

Alla hushåll kan ha ett timprisavtal, oavsett om du bor i hus eller lägenhet. 2017 lagstadgades att alla elanvändare har rätt till ett timprisavtal med timmätning. Från dagen nätbolaget meddelas att du vill ha timpris har de enligt lag tre månader att tillgodose dig från månadsmätning till timmätning.

Sugen på timpris? Hur går jag tillväga?

Teckna ett timprisavtal i vår app eller på via vår hemsida. Du behöver inte göra något utan vi skickar en förfrågan till ditt nätbolag att du vill gå från månadsmätning till timmätning. Från och med dagen ditt nätbolag får vår förfrågan har de upp till tre månader att genomföra ändringen, oftast går det fortare än tre månader!


Ladda ner appen helt kostnadsfritt och ta del av ovan funktioner och mycket mer!

Greenely + timprisavtal = sant

Greenely erbjuder enbart timprisavtal. Greenelys ambition från start har alltid varit att utmana de stora eljättarna med sina modeller som innebär att ju mer el du konsumerar, desto mer pengar tjänar elbolagen. Greenely har valt att gå mot strömmen och hjälpa konsumenter att minska sin elanvändning och dessutom använda elen mer effektivt.

Vi står inför en klimatomställning där en övergång från fossila till förnyelsebara energikällor är nödvändig för att få ned koldioxidutsläppen. Greenelys ambition är att hjälpa elkonsumenter att energieffektivisera sina hushåll och därmed använda elen smartare. Då blir det viktigare för dig att använda elen när den är billig, både för den egna plånboken och miljöns skull.