Möjlighet att investera i Greenely

Nu finns det möjlighet för dig att investera och bli delägare i Greenely.

Läs mer och investera här!

Riskvilligt kapital.

Investera i Greenely!

Genom crowd-investing har du möjlighet att köpa aktier i ett onoterat startup som du både bryr dig om men samtidigt tror har stor potential att ge dig bra avkastning i framtiden, oavsett vad din budget är. Låt oss växa tillsammans!


Antal aktier är begränsade och tilldelning kan inte garanteras. Investeringen sker på en plattform som heter Crowdcube där alla har möjlighet att köpa aktier i onoterade bolag.

Riskvilligt kapital.

Läs mer och teckna aktier här!

Varför gör vi detta?

För att investera i en startup krävs vanligtvis stora mängder kapital. Du måste antingen vara riskkapitalist eller en förmögen ängelinvesterare med sexsiffriga investeringsbelopp som minimum.


Vi har mottagit otaliga förfrågningar från våra kunder om att kunna investera i Greenely. Som ett sätt att ge tillbaka och belöna er som är trogna och lojala öppnar vi därför upp möjligheten för er att investera mindre belopp i Greenely. Vi anser att alla borde ha möjlighet att investera i ett mer hållbart energisystem.


Riskvilligt kapital.

Läs mer och teckna aktier här!

Teckna aktier nu!

Ta del av vårt investeringsmaterial och läs mer om Greenely via länken nedan. Det är även där som du kan teckna aktier i bolaget!

Riskvilligt kapital.

Läs mer och teckna aktier här!

Notera

Investeringar i onoterade tillväxtbolag är normalt förknippat med hög risk. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att behöva ta in kapital vid återkommande tillfällen eller inte lyckas växa enligt uttalad ambition. Risken är därmed att alla investeringar i sådana bolag kan gå förlorade och därmed ska investeringar i onoterade tillväxtbolag endast ses som en del av en diversifierad portfölj. Crowdcubes investeringserbjudanden riktar sig exklusivt till Crowdcubes medlemmar. Crowdcube Sverige AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Detta är marknadskommunikation som har godkänts av Crowdcube Sverige AB, en del av Crowdcube Ltd, auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien och av Comisión Nacional del Marcado de Valores (CNMV) i EU, kommunicerad av Crowdcube på uppdrag av Greenely AB (publ).