Pressrelease 2022-02-17

Svenska hushåll kan nu få återbäring på elräkningen genom stabilisering av elnätet

Nu erbjuder Greenely sina kunder som laddar en elbil att vara med och stabilisera det nationella elsystemet. Genom Greenelys digitala tjänst kommer effekten på kundernas elbilsladdning kunna justeras så att frekvensen i elnätet stabiliseras. Genom att bidra till effektbalansen kommer Greenelys kunder att få en återbäring på elräkningen. Förutom att tjäna pengar, så bidrar elkunderna till ett stabilare och mer miljövänligt svenskt elsystem.

-Elektrifieringen av det svenska transportsystemet går snabbt nu och vi vill förstås vara med och se till att takten i omställningen till ett mer klimatsmart elsystem kan öka ytterligare, säger Tanmoy Bari, VD för det digitala elhandelsbolaget Greenely.

Greenely gör det nu möjligt för svenska elbilsägare att bli ännu större klimathjältar än de redan är. Genom att kunderna kopplar upp sina elbilsladdare i Greenely-appen kan de se till att denna last bidrar till det svenska elsystemets stabilitet.

-Elbilen blir en resurs i elsystemet, inte ett problem, säger Tanmoy Bari.

Bättre effektbalans innebär att elnätet kan förlita sig på mer förnybar el än i dag. Och i en snar framtid kan även annan elanvändning än laddning av bilar att fungera på samma sätt, exempelvis värmepumpen och andra förbrukare.

-Att vara med och balansera det svenska elnätet var till helt nyligen en fråga för storindustri och myndigheter. Nu kan vi erbjuda avancerade stödtjänster från de svenska hushållens garage. Nästa steg blir vardagsrummet, avslutar Tanmoy Bari.

Tekniskt handlar det om så kallad FCR-D ner, Frequency Containment Reserve – Disturbance, eller på svenska frekvensreserv störning ner, en av de stödtjänster som Svenska kraftnät köper upp för att det svenska elsystemet kontinuerligt ska vara stabilt. Greenelys kund kopplar upp sin elbilsladdare direkt i Greenely-appen. Därefter tar Greenely alla uppkopplade laddare i systemet och undersöker i realtid vilken effekt de aggregerat genererar vid olika tidpunkter. Baserat på detta gör Greenely prognoser och budar in en “försäkring” till Svenska Kraftnät mot frekvensavvikelser i elnätet. Därefter, om budet avropas och nyttjas, så reglerar Greenely lasten och stänger av elbilsladdningen hos kunderna på en given signal, vilket stabiliserar elnätet. Det handlar om mycket korta avstängningar men eftersom det är många laddare som gör det samtidigt, kan de ha stor betydelse för elnätet. Kunderna däremot märker inte att det sker. Greenely får betalt och kunderna får en rabatt på elräkningen.
För ytterligare information kontakta:
Robin Jansson, Head of Growth

E-mail: robin.jansson@greenely.se