Bolagsstämma 15 juli 2022

Den 5 juli1, 2022 kommer Greenely AB anordna en bolagsstämma. På denna sida finns allt tillgänglig material för inbjudan, anmälan och beslut som kommer bearbetas under stämman.


Kallelse bolagsstämma 15 juli 2022


Årsredovisning Greenely 2021


Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 15 juli 2022


Förslag ny bolagsordning 15 juli 2022


Poströstningsformulär extra bolagstämma 15 juli 2022