Extra bolagsstämma 2a november

Den 2a november, 2022 kommer Greenely AB anordna en extra bolagsstämma. På denna sida finns allt tillgänglig material för inbjudan, anmälan och beslut som kommer bearbetas under stämman.

Greenely - Kallelse extra bolagsstämma 2022

Greenely - Föreslagen ny bolagsordning

Greenely - Fullmaktsformulär extra bolagsstämma

Greenely - Poströstningsformulär extra bolagstämma 2022