Årsstämma 30 juni

Den 30 juni, 2022 kommer Greenely AB anordna en årsstämma. På denna sida finns allt tillgänglig material för inbjudan, anmälan och beslut som kommer bearbetas under stämman.

Kallelse årsstämma 2022

Fullmaktsformulär AGM 2022

Årsredovisning Greenely 2021

Revisionsberättelse

Poströstningsformulär AGM 2022


Föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag AGM 2022