Vad betalar du för?

Hos Greenely erbjuder vi ett timprisavtal som betyder att du betalar för elen när du förbrukar den till självkostnadspris. Självkostnadspriset omfattar omkostnader och spotpriset för det aktuella priset för el vid tidpunkten för din förbrukning.

Hos Greenely erbjuder vi två olika månadskostnader. Du kan välja mellan att antingen betala 588 kr i en årsavgift, som motsvarar endast 49 kr/ månaden eller 69 kr/ mån som betalas månadsvis.

Hos Greenely erbjuder vi ett timprisavtal som betyder att du betalar för elen när du förbrukar den till självkostnadspris. Självkostnadspriset omfattar omkostnader och spotpriset för det aktuella priset för el vid tidpunkten för din förbrukning.

Hos Greenely erbjuder vi två olika månadskostnader. Du kan välja mellan att antingen betala 588 kr i en årsavgift, som motsvarar endast 49 kr/ månaden eller 69 kr/ mån som betalas månadsvis.

Vad är spotpris?

Spotpris är det pris som elbolag betalar för el på elbörsen. Spotpriset på el är ständigt föränderligt och påverkas av faktorer som utbud och efterfrågan på marknaden. Mängden el som produceras i förhållande till den efterfrågan som samhället har är det som styr spotpriset. Faktorer som väderförhållanden, råvarupriser, priset på utsläppsrätter och det politiska läget kan också påverka utbudet och efterfrågan av el.

Spotpris är det pris som elbolag betalar för el på elbörsen. Spotpriset på el är ständigt föränderligt och påverkas av faktorer som utbud och efterfrågan på marknaden. Mängden el som produceras i förhållande till den efterfrågan som samhället har är det som styr spotpriset. Faktorer som väderförhållanden, råvarupriser, priset på utsläppsrätter och det politiska läget kan också påverka utbudet och efterfrågan av el.

Din elkostnad

Slutkonsument kan inte köpa el till spotpris utan det finns alltid tilläggskostnader såsom skatter och avgifter som kunden betalar på sin faktura för elavtalet. Hos Greenely kallar vi det självkostnadspris.

Kostnaderna för din el utgörs av:
- Spotpris, är marknadspriset på el från elbörsen Nord Pool.
- Balansansvar, är en avgift som betalas till balansansvarig för att säkerställa att alla Greenelys kunder
har el tillgängligt dygnet runt.
- Elcertifikat, där det tillkommer skatter.
- Omkostnader - Elinköp.
- Ursprungsgarantier - 100 % fossilfri energi.

Se bild på föregående månadens omkostnader som visar genomsnittspris från alla elområden i Sverige.

Slutkonsument kan inte köpa el till spotpris utan det finns alltid tilläggskostnader såsom skatter och avgifter som kunden betalar på sin faktura för elavtalet. Hos Greenely kallar vi det självkostnadspris.

Kostnaderna för din el utgörs av:
- Spotpris, är marknadspriset på el från elbörsen Nord Pool.
- Balansansvar, är en avgift som betalas till balansansvarig för att säkerställa att alla Greenelys kunder har el tillgängligt dygnet runt.
- Elcertifikat, där det tillkommer skatter.
- Omkostnader - Elinköp.
- Ursprungsgarantier - 100 % fossilfri energi.

Se bild på föregående månadens omkostnader som visar genomsnittspris från alla elområden i Sverige.

Timprisavtal

Genom ett timprisavtal kan du som konsument styra och minska elkostnaderna genom att utnyttja lägre priser vid låg efterfrågan och undvika högre priser vid hög efterfrågan. Ett timprisavtal hjälper dig att spara pengar och minska din totala elförbrukning och ger dig bättre insikt i din elförbrukning.

Genom ett timprisavtal kan du som konsument styra och minska elkostnaderna genom att utnyttja lägre priser vid låg efterfrågan och undvika högre priser vid hög efterfrågan. Ett timprisavtal hjälper dig att spara pengar och minska din totala elförbrukning och ger dig bättre insikt i din elförbrukning.

Ditt elsparande börjar här!

Ladda ner Greenely

Download google playDownload app store